Barnmorskeinstitutets sjukhus

HNS har upphört alla verksamheter i Barnmorskeinstitutets sjukhus.

Vårdställe i andra HNS fastigheter:

Förlossningar

Polikliniken för kvinnosjukdomar Gräsviken

Vård av nyfödda