Social- och hälsovårdssamarbetecentralen för barn

​Besöksadress
Barnets borg
Linnankoskigatan 25, Helsingfors
M-trappan, 4. våningen

Postadress
PB 280
00029 HUS

Kontakt
Tfn 040 635 1171