Rättspsykiatriska polikliniken

Besökadress
Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, bygg. 6 källarevån., 00250 Helsingfors

Postadress
Auroran sairaala, oikeuspsyk. Pkl, PL 348, AUTOPOSTI

​Överläkare Allan Seppänen
överskötare Päivi Soininen
Avdelningsskötare Lea Koskela-Uotila 050 4278 951
Poliklinikens sekreterare: Elina Räsänen 050 4387 428


På rättspsykiatriska polikliniken undersöks, behandlas och rehabiliteras psykospatienter med svåra symptom. Poliklinikens specialuppgift är vård av rättspsykiatriska patienter och genomförande av vård under en övervakningsperiod som Institutet för hälsa och välfärd (THL) fastställt. Till uppgifterna hör också bedömning av våldsrisken och förebyggande av våldsamt beteende.