HUS Smärtklinik

Besöksadress
Tenalavägen 10 H, (3.vån.)
00280 Helsingfors

Postadress
PB 224, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Byrå: 09 471 75640, öppet: må–to kl. 7.45–11 och 13–14, fr kl. 7.45–11.
Fax: 09 471 75641

Öppethållningstider: vardagar kl. 8-15

Vid HUS Smärtklinik undersöker och behandlar man långvariga smärttillstånd och smärtor hos cancerpatienter. Enheten är en tidsbeställningspoliklinik, dit patienterna kommer med remiss.
​​