Skelningsenheten

Besöksadress
Haartmansgatan 1 D, vån. 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 222, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Patientsamtal 09 471 75184, telefontider på vardagar 
Mån-to kl. 7.30-10 och 13-14 Fre kl. 7.30-10
Fax  09 471 75187​

Avdelningsskötare: Nina Stolt 
Ansvarig läkare:  Laura Lindberg
 
Öppethållningstider
Mån-Fre kl. 7.30-15.30
 
Skelningsenheten sköter patienter i alla åldrar inom HNS-området, samt problematiska skelningsfall från hela landet. Vi fungerar även som konsultationspoliklinik. Vårdteamet består av läkare, ortoptister och optometrister.
 
Med skelning avses en störning i ögonens samverkan, vilket gör att man inte kan rikta båda ögonen åt samma håll. Det ena ögat har en avvikande riktning, antingen inåt, utåt, uppåt eller neråt. Skelning kan vara ensidig, alternerande (byta sida) eller dold, i vilket fall den framkommer endast vid en undersökning.
 
Om skelningen stör synen eller innebär ett kommunikativt besvär, är det i de flesta fall möjligt att behandla den. Alternativen är glasögon, prismaglasögon eller en ögonmuskeloperation.