Hjälpmedel som beviljas av rehabiliteringspolikliniken

Hjälpmedel för läsning och närseende:

Läsglasögon
- Glasögon för närseende eller kikarglasögon för läsning, när behovet av glasögonstyrka är avvikande med beaktande av åldern.

Absorberande linser
- Glasögon mot närsynthet eller läsglasögon med färgade filterlinser för att förhindra bländning och förbättra kontraster för inom- eller utomhusbruk.

Förstoringsglas
- Förstoringsglas med eller utan belysning för att förstora texten

Lässtöd
- Ett lässtöd som går att justera förbättrar ergonomin. Med hjälp av det går det att hålla texten tillräckligt nära och det underlättar användningen av förstoringsglas.

Elektroniska förstoringsglas
- Bärbar eller stationär förstorande läsapparat (läsTV) för närarbete. Med den kan man välja lämplig förstoring, ändra kontraster och färger.

Punktskrivmaskin
- En mekanisk skrivmaskin för punktskrift

Hjälpmedel för dator
- Hjälpprogram som installeras i datorn underlättar datoranvändningen med hjälp av förstoring eller tal. Hjälpprogram är: talprogram, förstoringsprogram, förstoringsprogram med talstöd och skärmläsningsprogram. Hjälpmedel för datorn är även skanner och skärmläsningsprogram samt punktskriftsdisplay.

Hjälpmedel vid rörelsehinder:

Vita käppar
- Vita käppar och promenadstavar är till hjälp vid rörelsehinder.

Ledarhund

Hjälpmedel beviljas synskadade personer som medicinsk rehabilitering utifrån individuellt behov.