Rehabiliteringspolikliniken för ögonsjukdomar

Besöksadress
Orton, Tenalavägen 10 E, 1. vån, Helsingfors
 
Postadress
PB 224, 00029 HUS
  
Kontaktuppgifter
Byrå: 09 471 77892, telefontider må–to kl. 8.30–15, fr kl. 8.30–13
Fax: 09 471 77899
Biträdande avdelningsskötare: Saara Nisonen 
Ansvarig läkare: Erkki Karjalainen
 
Öppethållningstider: må–to 8–15, fr 8–13.30
 
Rehabiliteringspoliklinikens klienter är synskadade personer. Den synskadade personens funktionsförmåga och möjligheter att klara sig på egen hand stöds genom rehabilitering.

 
Rehabiliteringstjänster är bl.a. utprovning och utlåning av synhjälpmedel, handledning i synanvändning, handledning i rörelsefärdigheter, rehabiliteringshandledning, socialarbete och psykologtjänster.