Polikliniken för ärftliga ögonsjukdomar

Besöksadress
Orton, Tenalavägen 10 E, 5. vån., Helsingfors

Postadress
PB 224, 00029 HNS

Avdelningssekreterare 09 471 77920 kl. 9–15
Fax 09 471 77909

Läkare: Eeva-Marja Sankila, Sanna Seitsonen
Ansvarig sköterska: Taina Okkonen

På ögonkliniken har fungerat en separat poliklinik för ärftliga ögonsjukdomar sedan 2000. Polikliniken tar emot patienter två dagar i veckan. Patienterna kommer till polikliniken för undersökningar med remiss av läkare från öppenvården, specialister på ögonsjukdomar och andra specialistläkare, bl.a. specialister på genetik.

På polikliniken undersöks patienter som misstänks lida av en ärftlig ögonsjukdom. Vid behov följer man även sjukdomsförloppet. Patienternas släktingar undersöks, om man på så sätt kan få ytterligare uppgifter om sjukdomen och på vilket sätt den ärvs. Till polikliniken sänds även patienter för undersökning, när man bedömer att en ögonundersökning kan vara till hjälp vid identifieringen av ett symptomkomplex.

Största delen av patienterna som uppsöker polikliniken lider av ärftlig degeneration av näthinnan, vilket allmänt benämns retinitis pigmentosa. Den här sjukdomen medför oftast nattblindhet, smalare synfält och senare även försämrad synskärpa och försämrat färgseende. Hos en del av patienterna börjar symptomen med att lässynen försämras medan rörelsesynen förblir god. Utöver dessa mätbara symptom lider patienterna ofta av att de lättare blir bländade och av olika andra synstörningar.

Ärftlig degeneration av näthinnan varierar i fråga om symptomen, när den bryter ut och hur snabbt symptomen utvecklas. Den kan också ärvas på många olika sätt beroende på det genetiska fel som orsakar sjukdomen hos respektive patient och familj.

För att kunna konstatera och följa upp ärftliga ögonsjukdomar undersöks ögonfunktionerna ofta grundligt på ögonklinikens undersökningspoliklinik. Vid behov sänds patienten för vård och åtgärder till specialavdelningen på någon annan ögonklinik, till exempel till en starravdelning eller rehabiliteringspoliklinik. För egentlig genetisk rådgivning sänds patienterna till en genetikläkare.