Näthinnepolikliniken

Besöksadress:
Orton, Tenalavägen 10 E, 1. vån, Helsingfors


Näthinnepolikliniken vid enheten för ögonsjukdomar flyttar. 

Verksamheten i de nuvarande utrymmena upphör 6.3.2020. 

Tidsbokningen och rådgivningen fungerar under flytten 9.-13.3.2020 på tel. 09 471 77920. 

Verksamheten kommer igång i de nya utrymmena 16.3.2020. 

Besökadress: 

HUS Ögonsjukdomar, Näthinnepolikliniken

Tenalavägen 10 E, 1. vån. 

00280 HELSINGFORSPostadress:
PB 224, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter:
Byrå: 09 471 77920, 09 471 77923, vardagar kl 9-15
Fax: 09 471 77909

Avdelningsskötare: Tuula Ahvenniemi
Ansvarig läkare: Sanna Seitsonen

Öppet
mån-fre kl 8-15.30

På näthinnepolikliniken undersöks och behandlas icke-kirurgiska näthinnesjukdomar.  Inom HNS-distriktet är polikliniken den enda vårdenhet som har specialiserat sig i icke-kirurgiska näthinnesjukdomar.

Patienter med åldersrelaterad makuladegeneration utgör den största enskilda gruppen av patienter. Vården av dessa patienter har märkbart förbättrats under de senaste åren tack vare läkemedelsinjektioner inne i ögat. Polikliniken har ett eget behandlingsrum för dessa injektioner.

Andra typiska sjukdomar är olika cirkulationsstörningar i näthinnan samt andra degenerationer i näthinnan än makuladegeneration.  En modern undersökningsutrustning gör det möjligt att införa de nyaste metoderna för att behandla näthinnesjukdomar.