Näthinnepolikliniken

Besökadress: 
Ögonsjukdomar, Näthinnepolikliniken
Tenalavägen 10 E, 1. vån. 
00280 HELSINGFORS

Postadress:
PB 224, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter:
Byrå: 09 471 77920  vardagar kl 9-15
Fax: 09 471 77909

Avdelningsskötare: Tuula Ahvenniemi
Ansvarig läkare: Sanna Seitsonen

Öppet
mån-fre kl 8-15.30

På näthinnepolikliniken undersöks och behandlas icke-kirurgiska näthinnesjukdomar.  Inom HNS-distriktet är polikliniken den enda vårdenhet som har specialiserat sig i icke-kirurgiska näthinnesjukdomar.

Patienter med åldersrelaterad makuladegeneration utgör den största enskilda gruppen av patienter. Vården av dessa patienter har märkbart förbättrats under de senaste åren tack vare läkemedelsinjektioner inne i ögat. Polikliniken har ett eget behandlingsrum för dessa injektioner.

Andra typiska sjukdomar är olika cirkulationsstörningar i näthinnan samt andra degenerationer i näthinnan än makuladegeneration.  En modern undersökningsutrustning gör det möjligt att införa de nyaste metoderna för att behandla näthinnesjukdomar.