Prislista för patientfakturering

För ett besök faktureras en besöksavgift om 10,30 € samt priset för den dyraste åtgärden. Om flera åtgärder utförs vid besöket är de billigare åtgärderna kostnadsfria. För personer under 18 år är vården gratis.
 

​Åtgärd, kravnivå 0–2 (begränsad undersökning av munnen, tandröntgenbild, begränsad borttagning av tandsten) ​6,70 €​
​Åtgärd, kravnivå 3–4 (grundundersökning av munnen, panoramaröntgenbild, enkel borttagning av tandsten, tandlagning med fyllning av 1 yta, rotbehandling av 1 kanal, tandutdragning enkel) ​15,00 €
Åtgärd, kravnivå 5–7 (omfattande undersökning av munnen, omfattande borttagning av tandsten, tandlagning med fyllning av flera ytor, rotbehandling av flera kanaler, tandutdragning komplicerad) ​29,80 €
​Åtgärd, kravnivå 8–10 (enkel kirurgisk tandutdragning) ​43,60 €
​Åtgärd, kravnivå 11– (krävande kirurgisk tandutdragning) ​61,20 €
​Protetik (kronor, broar, del- och helproteser)
* Laboratoriekostnaderna faktureras separat
​145,70 €
Skeletterad protes ​176,90 €