Polikliniken för kvinnosjukdomar Gräsviken

​Besöksadress
Östersjögatan 5, Helsingfors

​Postadress
PB 615, 00029 HNS

Kontakt
Information och tidsbokning:
tfn 09 471 65300 vardagar kl. 7 - 15

Kolposkopienheten:
tfn 09 471 65303 vardagar kl. 9 - 11

Fax: 09 471 65302

På polikliniken för kvinnosjukdomar undersöks och vårdas kvinnor som söker vård pga. olika gynekologiska problem, bl.a. blödningsstörningar, smärta i nedre buken och papaförändringar. Den polikliniska vården för avbrytande av graviditet har inom HUCS centraliserats till denna poliklinik.

Polikliniken fungerar som tidsbeställningspoliklinik, till vilken patienterna behöver läkarremiss. Tiden meddelas patienten per brev.

De som kommer för abort kontaktar själv polikliniken efter att de fått utlåtande om avbrytande av graviditet (AB1) från hälsovårdscentral eller privatläkare.
Tidsbeställning, tfn 09 471 65300 må - fr kl. 7.00 - 15.00.

Anmälning till polikliniken via en anmälningsautomat i entréhallen.

Polikliniken är inte helt hinderfri, men finns på första våningen. Om du behöver hjälp med att komma in kan du använda summern ”HYKS Naistentaudit”, personal från polikliniken möter dig vid ytterdörren.

***

Vi tar tillsammans hand om patienterna 
DU BESÖKER VÄL INTE MOTTAGNINGEN OM DU ÄR SJUK!

Om du har symtom på en smittsam sjukdom eller har utsatts för coronavirus (COVID-19) så kan du inte besöka vår poliklinik. Om du är frisk: du kommer väl ensam till mottagningen. Tyvärr kan stödpersoner inte komma med. Tvätta dina händer noggrant med tvål och använd handdesinfektionsmedel innan du kommer till polikliniken.
 

 Karta