Reproduktionsmedicinska enheten

Besöksadress

Tilkan Viuhka
Mannerheimvägen 164a, Helsingfors

Postadress
PB 150, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Tidsbeställning tfn 09 471 72884, vardagar kl. 8-10
IVF-skötare tfn 09 471 73663, vardagar kl. 10-11.30
​Fax: 09 471 73632
Könscellbanken:
09 471 72607, äggdonation, ​allmänna förfrågningar om behandlingar
09 471 72606, spermiedonation

Öppethållningstider: vardagar kl. 7.30-15.30

På Reproduktionsmedicinska enheten undersöks och behandlas störningar i kvinnors hormonverksamhet, barnlöshet och gynekologiska problem hos unga flickor. Hormonbehandlingar för transpersoner har också centraliserats till enheten. På enheten finns också ett sperma- och ivf-laboratorium. Patienten behöver läkarremiss.

HUS inledar behandlingar med donerade könsceller i november 2019. Vi letar efter könscellsdonatorer. Läs mera om Könscellbanken: www.sukusolupankki.fi​​

***

Vi tar tillsammans hand om patienterna 
DU BESÖKER VÄL INTE MOTTAGNINGEN OM DU ÄR SJUK!

Om du har symtom på en smittsam sjukdom eller har utsatts för coronavirus (COVID-19) så kan du inte besöka vår poliklinik. Om du är frisk: du kommer väl ensam till mottagningen. Tyvärr kan stödpersoner inte komma med.  En frisk stödperson kan följa med till insamlingen av äggceller och till mottagningen under tidig graviditet (från och med 16.6).  Tvätta dina händer noggrant med tvål och använd handdesinfektionsmedel innan du kommer till polikliniken.