HNS Fosterscreeningsenhet Bulevarden

En egen enhet för ultraljudsundersökningar under graviditeten inom HNS öppnades 5 juni 2018 på Bulevarden i Helsingfors. Fosterscreeningarna vid Kvinnoklinikens och Jorvs sjukhus mödrapolikliniker har koncentrerats till HNS Fosterscreeningsenhet Bulevarden. Mödrapoliklinikernas övriga verksamhet fortsätter på Kvinnokliniken och Jorvs sjukhus.
Besöksadress
Bulevarden 22 A, 4 vån., Helsingfors
Anmälning på fjärde våningen. 

Postadress
PB 145, 00029 HUS

Kontakt
Tidsbokning och rådgivning för screeningar via nummer 040 575 2466 kl. 9 - 15.

Screeningundersökningar
För gravida utförs två screeningundersökningar: ultraljud vid tidig graviditet och strukturultraljudsundersökning. Varje gravid kvinna har rätt till två avgiftsfria ultraljudsundersökningar. Undersökningarna hör ihop med fosterscreening. Den första undersökningen görs i graviditetsvecka 11+0 - 13+6 och den andra i vecka 19 - 21. Screeningen utförs av en specialutbildad barnmorska.

Kallelsebrev för ultraljudsundersökning vid tidig graviditet skickas utifrån de bakgrundsuppgifter som erhållits från mödrarådgivningen. Ultraljudsundersökning vid tidig graviditet kan kombineras med sållning av kromosomavvikelse, vilket innebär mätning av nacksvullnad och blodprov. Ultraljudsundersökning vid tidig graviditet utförs under graviditetsvecka 10 - 13 och strukturultraljudsundersökning vecka 19 - 21. Screeningundersökningarna är frivilliga.

Till screeningultraljudsundersökningarna anmäler man sig via en anmälningsautomat i entréhallen.
 
HNS använder en digital Graviditetsväg, som möjliggör elektronisk tidsbokning för screeningultraljudsundersökningar. E-tjänsterna sker via Terveyskylä Omapolku-servicekanalen. Serviceformen, elektronisk eller traditionell, väljs i samband med rådgivningsbesöket. Vid traditionell serviceform skickas den bokade tiden till screeningsenheten hem per brev.