Ryggmärgsskadecentrum

 

Ryggmärgsskadecentrum består av enheten med avdelning för krävande rehabilitering och Ryggmärgsskadepolikliniken

 

Ryggmärgsskadepolikliniken

 

Besöksadress
Synapsia-huset
Nordenskiöldsgatan 18 B, 1. vån., 00250 Helsingfors
Öppen från måndag till fredag kl. 8.00–16.00.

Postadress
PB 350, 00029 HUS

Polikliniken är stängdt mellan 6.7-26.7.2020.
Vår avdelingssekreterare svarar under denna tid från måndag till fredag kl. 13:00-14:00 tfn. 09 471 71389
 
I sjukvårdärenden ber vi kontakta Vega fysiatriska poliklinikes sjukskötare tfn. 09 471 71393 måndag kl. 9:00-10:00 eller torsdag kl. 12:00-13:00

 

Kontakt
via e-post: 
fysiatria.selkaydinvammapoliklinikka@hus.fi
(Obs: endast avbokning av tidsbeställningar)
Fax: 09 471 71388

Avdelningssekreterare 09 471 71389, måndag till torsdag kl. 8–9 och 13–14, fredag kl. 13–14
(tidsbeställningar och avbokningar)

Rehabiliteringsinstruktör 050 342 4161, måndag till torsdag kl. 11.30–12.30
(betalningsförbindelser för rehabilitering, FPA-rehabilitering och rehabiliteringsrådgivning)

Socialarbetare 050 436 0450, måndag kl. 13–14 och fredag kl. 10–11
(socialskydd, handikappservice, yrkesinriktad rehabilitering)

Sjukskötare 050 513 1862,
 måndag till torsdag kl. 12–13 (sjukvårdsärenden)

Elektroniska remisser: Fysiatriska kliniken

HUS Ryggmärgsskadepoliklinik är en del av 
HUCS Fysiatriska poliklinik​  Det är ett av Finlands tre centrum (HUS, Tammerfors universitetssjukhus, Uleåborgs universitetssjukhus) dit man i enlighet med Statsrådets beslut (336/2011) har centraliserat specialiserad sjukvård, rehabilitering och livslång uppföljning av personer som har drabbats av en ryggmärgsskada.

Inom HUS specialupptagningsområde ansvarar polikliniken för vården i det akuta skedet, den omedelbara rehabiliteringen efter det samt den livslånga uppföljningen (life time care) av patienter med ryggmärgsskador. Uppföljningen på polikliniken omfattar även personer som har en ryggmärgsskada förorsakad av sjukdom eller en medfödd ryggmärgsskada.

Omfattande kompetens och samarbete för patientens bästa

Verksamheten vid ryggmärgsskadepolikliniken är patientorienterad och multiprofessionell. Arbetsgruppen består av en rehabiliteringsinstruktör, fysiater, sjukskötare, ergoterapeut, fysioterapeut och socialarbetare. Poliklinikens experter samarbetar med experter från olika branscher och ger bedömningar av bland annat funktions- och rörelseförmåga, hälsa samt psykisk och social situation. Bedömning av medicinsk och yrkesmässig rehabilitering samt behovet av hjälpmedel hör också till poliklinikens tjänster. Polikliniken fungerar som en koordinerande enhet för vård av ryggmärgsskadade patienter.


Avdelning för krävande rehabilitering


Besöksadress

Synapsia-huset
Nordenskiöldsgatan 18 B, 2. vån., 00250 Helsingfors

Postadress
PB 350, 00029 HUS

Kontakt
Avdelningssekreterare 09 471 71229
Kansli 09 471 71230
Fax 09 471 71239

Besökstid dagligen från 14.00 till 19.00.​

Avdelningen för krävande rehabilitering sköter rehabiliteringen av ryggmärgsskadade patienter efter det akuta skedet. Patienterna kommer direkt till vårt ansvarsområde för fortsatt rehabilitering från primärenheten, i huvudsak från traumasjukhus eller från någon motsvarande enhet inom sjukvårdsområdet. Vi strävar efter att ge effektiv, multiprofessionell och specialitetsövergripande rehabilitering i rätt tid. 

Grundtanken med verksamheten är att dygnet runt utföra det multiprofessionella rehabiliterings- och funktionsförmågefrämjande vårdarbete som krävande rehabilitering förutsätter. Inom den krävande rehabiliteringen fokuserar man på att uppnå bättre livskvalitet, rörlighet och en förmåga att självständigt klara av dagliga aktiviteter.​​​