Polikliniken för funktionella tillstånd

Besöksadress
Synapsia-huset
Nordenskiöldsgatan 18 B, 1:a vån, Helsingfors

Postadress
PB 350, 00029 HUS

Kontakter från patienter
Sjukskötare Maija Niemi, tfn 040 660 9964
Avdelningsöverläkare Helena Liira, tfn 050 513 0448
Fax: 09 471 71255
Polikliniken för funktionella tillstånd samordnar vård och rehabilitering för patienter med funktionella störningar, utvecklar behandling av tillstånd, forskar i behandlingsmetoder och patientgruppens prognos samt utbildar andra aktörer inom hälsovården. Poliklinikens verksamhet inleddes våren 2019. I början får polikliniken remisser från den specialiserade sjukvården i HUS-området och beroende på resurser i fortsättningen även från primärvården, företagshälsovården och den privata hälsovården.