Neurologiska enheten för rehabiliteringsundersökning

Besökadress 
Paciusgatan 21 (ingång Bergtrappsgatan 4), 5. våningen, Helsingfors
  
Postadress
PB 302, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Avdelningssekreterare 09 47173456 (mån-fre kl. 8.30-10.30)
Fax 09 471 73883
Öppethållningstid: mon-tor kl. 8-15, fre kl. 8-14
  
Vid enheten för rehabiliteringsutredning görs bedömningar av arbets- och funktionsförmågan samt planeras den medicinska och yrkesinriktade rehabiliteringen och följs upp förverkligandet av planerna. Målet är att ta fram en individuell rehabiliteringsplan som stödjer återgången till arbetet.
 
Verksamheten sker i samarbete med Hucs olika specialiteter vilket ger en möjlighet att initiera en rehabiliteringsutredning i tillräckligt tidigt och rätt skede som en konkret del av den övriga utredningen och vården. Enheten för rehabiliteringsutredning betjänar alla specialiteter.