Hjärnskadepolikliniken

Besöksadress
Paciusgatan 21, 2. våningen, Helsingfors
(ingång Bergtrappsgatan 4)
 
Postadress
PB 302, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Avdelningssekreterare 09 471 74543 (mån-fre kl. 8.30-10.30)
Fax 09 471 74548
Obs! Akutremisser till akutmottagningen.  

Öppethållningstider mån-tor kl. 8.00-15.00, fre kl. 8.00-14.00

Verksamheten vid hjärnskadepolikliniken har fokus på hjärnskadepatienter vars uppföljning kan flyttas över till öppenvården efter avslutad akutvård. Till hjärnskadepoliklinikens uppgifter hör diagnostik vid misstanke om hjärnskada, bedömning av hjärnskadornas svårighetsgrad och därmed relaterad diagnostik, rehabiliteringsbedömningar och rehabiliteringsplaner.