Strålbehandlingsenheten i Päijänne-Tavastland

Besöksadress
Strålbehandlingsenheten i Päijänne-Tavastland
Keskussairaalankatu 7, 1:a våningen (k1), V-vingen, Lahtis
 
Postadress
HUS, Strålbehandlingsenheten i Päijänne-Tavastland Strålbehandlingsenheten i Päijänne-Tavastland
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahtis
 
Kontakt
Byrå: 03 819 4011
Fax: 03 819 4660
 
Tidsbokningar: 044 440 6012, kl. 12–14 (mån–fre)
Remisser: 03 819 4011 (kl. 9–14)
 
Öppen vardagar kl. 7.30–15.30.
 
Strålbehandlingsenheten i Päijänne-Tavastland utgör en del av HUS Cancercentrum och ligger i Lahtis. I enheten finns två linjäracceleratorer för extern strålbehandling och en datortomograf. Patienterna är vuxna och kommer huvudsakligen från området Päijänne-Tavastland. Patienterna kommer till strålbehandling efter bedömning av cancerspecialist.

Vid strålbehandlingsenheten kan man ge 


Strålbehandlingens effekt kan förbättras vid vissa cancersjukdomar genom att samtidigt ge cytostatikabehandling. För genomförandet av cytostatikabehandling svarar Onkologiska och hematologiska polikliniken vid centralsjukhuset för Samkommunen för välfärd i Päijänne-Tavastland (PHHYKY) (2:a våningen, k2).

I planerna för strålbehandling av en patient ingår normalt:

  • läkarmottagning
  • tillverkning av en individuell stödform (beroende på behandlingsobjekt
  • dosplanering av datortomografi och strålbehandling


Strålbehandlingen planeras individuellt för varje patient och därför är antalet behandlingar, deras längd och valet av behandlingsapparat samt andra omständigheter olika för varje patient. Den första strålbehandlingen ges vanligen cirka 1–2 veckor efter det första läkarbesöket. Ett enskilt strålbehandlingsbesök med alla förberedelser tar i medeltal 10–20 minuter. Strålbehandlingen syns eller känns inte och är inte skadlig för patientens anhöriga.

Strålbehandlingsenheten besöks årligen av cirka 700 patienter och där ges cirka 11 500 behandlingar. Enheten besöks dagligen av cirka 45–65 patienter, av vilka största delen är polikliniska.  Längden på vårdtiden varierar från en behandling till sju veckor. De största cancersjukdomsgrupperna är bröst- och prostatacancer.

Strålbehandlingen genomförs i multiprofessionellt samarbete mellan läkare, fysiker, röntgenskötare, sjukskötare och sekreterare.