Screening av livmoderhalscancer

Screeningen av livmoderhalscancer är lagstadgad förebyggande hälsovård som är avgiftsfri för kvinnorna som kallas till denna. Syftet med denna är att konstatera eventuella förstadier av livmoderhalscancer och behandla dessa i ett tidigt skede så att cancerutvecklingen kan förhindras. Cancersjukdomar konstateras hos kvinnor i alla åldrar. Genom att delta i screeningen främjar du din egen hälsa!
 

Nyheter?

 
Vid HUSLAB omarbetas programmet för screening av livmoderhalscancer från och med början av 2019. Då det gäller kvinnor som är minst 30 år gamla grundar sig screeningen i fortsättningen primärt på HPV-testet i stället för Papa-testet för påvisande av papillomvirus. För kvinnor under 30 år grundar sig screeningen fortfarande på Papa-testet. I kommunerna som deltar i den av HUSLAB ordnade screeningen från och med 2019 blir alla kvinnor i åldern 25−65 år kallade till screeningen vart femte år.
 
En papillomvirusinfektion, dvs. HPV-infektion, är den största riskfaktorn då det gäller livmoderhalscancer. Screeningen som grundar sig på ett HPV-test minskar incidensen av cancer, dvs. antalet nya sjukdomsfall, i betydligt större utsträckning än en screening som grundar sig på Papa-testet. Hos kvinnor under 30 år är HPV-infektioner dock mycket vanliga, men går nästan alltid över av sig själv. Av denna anledning fortsätter Papa-screeningen för kvinnor under 30 år i syfte att undvika den stress som orsakas screeningdeltagaren samt onödiga vårdbesök.
 

Vad händer under ett screeningbesök?

 
HUSLAB bokar en tid för screeningprovtagning för dig. Du får denna tid i ett kallelsebrev. Klicka på följande länk eller ring telefonnumret nedan för att ändra tiden till en tid som passar dig bättre eller avboka tiden, om du inte vill delta i screeningen.
 
Om du har ett rörelsehinder, vänligen kontakta telefonnumret
(09) 471 86800, mån–fre kl. 7.30–15.30.
 
telefonnummer (09) 471 86800 (mån−fre kl. 7.30−15.30)
 
Till screeningbesöket ska du ta med ditt FPA-kort eller något annat personbevis och den pappersblankett för screening av livmoderhalscancer som du fått med kallelsen per post, IFYLLD. Genom länken nedan kan du också skriva ut blanketten.
 
 
Reformen av testet påverkar inte själva screeningbesöket. En skötare som fått utbildning för uppgiften tar provet på samma sätt som tidigare. Först tas prover med en spatel från slidan och livmodermynningen samt med en provborste från livmoderhalskanalen. Proverna samplas på ett objektglas. Slutligen snurras provborsten i provröret. Då det gäller kvinnor som genomgått en fullständig hysterektomi tas provet med en borste från slidan. Också av gravida kvinnor kan prov tas för ett screeningtest fram till graviditetsvecka 35. Efter en förlossning kan provet tas när kvinnan återhämtat sig efter förlossningen, i allmänhet cirka 1−2 månader efter förlossningen. Provtagning rekommenderas inte vid menstruation, men någon annan flytning utgör inte ett hinder för provtagningen.
 

Du får screeningsvaret per post

 
Screeningsvaret skickas hem till dig per post inom cirka en månad efter provtagningen. Du får följande kallelse om cirka 5 år, om inget avvikande från det normala konstateras i screeningtestet. I ett svarsbrev får du anvisningar om deltagande i vidare undersökningar och per brev eller telefon en separat kallelse till vidare undersökningar, om det i testet konstateras resultat som avviker från det normala. Eventuella vidare undersökningar görs på gynekologiska polikliniken inom ditt eget område. Det räcker att ett nytt prov tas om 1−2 år, om förändringarna är lindriga. Du får en personlig kallelse också till denna provtagning.
 
Screeningtestet anger status vid provtagningstillfället. För majoriteten av kvinnorna är testresultatet normalt, dvs. i screeningprovet hittas inget som tyder på HPV-infektion eller cellförändringar i livmoderhalsen. Också de cellförändringar som konstateras är oftast lindriga förändringar som inte tyder på cancer eller förstadier av cancer.