Vilken nytta har du av screeningen?

Den av HUSLAB ordnade screeningen av livmoderhalscancer genomförs vart femte år, är avgiftsfri för deltagarna, tillförlitlig och omfattar hela vårdkedjan. Livmoderhalscancern föregås av förstadier. Dessa förstadier kan konstateras och behandlas, och därför kan man oftast förhindra att cancer utvecklas genom att regelbundet delta i screeningen.
 
I allmänhet utvecklas cancern långsamt över flera år, och därför är screeningintervallet på fem år tryggt. Cancersjukdomar och förstadier konstateras hos kvinnor i alla åldrar, och därför är det viktigt att delta i screeningen genast när man får den första screeningkallelsen. Det lönar sig att delta i screeningen, även om exempelvis Papa-provet nyligen tagits på något annat ställe.