Screening av livmoderhalscancer som ordnas av HUSLAB

I folkhälsolagen föreskrivs att kommunerna vart femte år ska ordna screening för förebyggande av livmoderhalscancer för kvinnor i åldern 30−60 år. Den av HUSLAB ordnade screeningen omfattar också kvinnor i åldrarna 25 och 65 år. En kallelse till screeningen skickas på basis av födelseåret, första gången det år då kvinnan fyller 25 år och därefter vart femte år.
HUSLAB ordnar screening av livmoderhalscancer på uppdrag av följande kommuner: Askola, Esbo, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Ingå, Träskända, Högfors,
Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Tusby, Vanda, Vichtis. Invånarna i andra kommuner kan kontrollera tjänsteproducentens kontaktuppgifter på kommunens webbplats eller genom hälsorådgivningen.