Screening av livmoderhalscancer som ordnas av HUSLAB

I folkhälsolagen föreskrivs att kommunerna vart femte år ska ordna screening för förebyggande av livmoderhalscancer för kvinnor i åldern 30−60 år. Den av HUSLAB ordnade screeningen omfattar också kvinnor i åldrarna 25 och 65 år. En kallelse till screeningen skickas på basis av födelseåret, första gången det år då kvinnan fyller 25 år och därefter vart femte år.

HUSLAB ordnar screening av livmoderhalscancer på uppdrag av följande kommuner: Askola, Esbo, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Ingå, Träskända, Högfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Tusby, Vanda, Vichtis. Invånarna i andra kommuner kan kontrollera tjänsteproducentens kontaktuppgifter på kommunens webbplats eller genom hälsorådgivningen.

 

Klienter med spärrmarkering

 

HUSLAB får inte adressuppgifter från Befolkningsregistercentralen för utskick av kallelser till personer som beviljats spärrmarkering. Om du har beviljats spärrmarkering, måste du själv boka tid för provtagning. Tiden kan du boka antingen direkt i vårt tidsbokningssystem www.huslab.fi/ajanvaraus (välj Papascreening i menyn) eller genom att ringa vårt tidsbokningsnummer (09) 471 86800, mån-fre 07.30–15.30.

År 2020 är kvinnor födda år 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 och 1995 berättigade till en kostnadsfri screening av livmoderhalscancer. 

Ta med FPA-kort eller någon annan legitimation samt blanketten för förhandsuppgifter, som du hittar via länken nedan, ifylld till screeningen.

Screeningsblankett för cancer i livmoderhalsen 2020.pdfScreeningsblankett för cancer i livmoderhalsen 2020.pdf