Säkerhet genom screeningen

Den nya screeningen som grundar sig på ett HPV-test är säkrare än Papa-screeningen då det gäller kvinnor som fyllt 30 år. I fråga om kvinnor under 30 år är Papa-screeningen mer exakt: hos unga kvinnor är övergående HPV-infektioner mycket vanliga, och en HPV-screening skulle därför ge upphov till onödig oro och onödiga behandlingar. Screeningresultatet anger status vid provtagningstidpunkten. Till följd av att förstadierna av cancer och cancern utvecklas långsamt är ett screeningintervall på fem år säkert. Den HPV-screening för kvinnor som fyllt 30 år och Papa-screening för kvinnor under 30 år som från och med 2019 ordnas av HUSLAB är den allra säkraste och bästa screeningmetoden. Inget test är fullständigt: i sällsynta fall är det möjligt att cancern utvecklas snabbt till exempel mellan screeningbesöken. Å andra sidan kan ett avvikande cellfynd som leder till en kallelse till kolposkopi vara en godartad förändring som anknyter till vävnadsförnyelse (bland annat metaplasi eller regeneration) eller en HPV-infektion som går över av sig själv och inte kräver behandling. Till vidare undersökningar kallas därför också kvinnor hos vilka en risk för att livmoderhalscancer utvecklas slutligen inte konstateras i undersökningen.
 
I Finland har man tack vare en välorganiserad screening lyckats minska antalet nya cancerfall till en femtedel av vad det var i början av 1960-talet. Finländarna är privilegierade eftersom de har en möjlighet att delta i en välorganiserad och tillförlitlig screening som ger en garanti för hela vårdkedjan.
 

Experiment med egenprovtagning 

 
I screeningen av livmoderhalscancer testades år 2018 i Helsingfors egentagna vaginalprover i hemmet för kvinnor. De slumpmässigt valda kvinnorna för testet kunde välja att beställa anvisningar om och instrument för provtagningen (eller hämta dem från ett laboratorium), ta proverna enligt anvisningarna och returnera dessa per post till HUSLAB.
 
Syftet med experimentet var att genom egenprovtagning kalla kvinnor som av någon anledning inte vill delta i den sedvanliga screeningen. Målet är att effektivisera screeningen och betjäna klienterna bättre. Experimentresultaten analyseras som bäst.