​Är du rädd för provtagning?

​Är du rädd för provtagning?

HUSLAB erbjuder en specialtjänst för patienter som är rädda för provtagning på verksamhetsstället i Kampen (Södra Järnvägsgatan 10 A). I tjänsten försöker vi beakta faktorer som orsakar rädsla hos patienter och eliminera dem i mån av möjlighet så att provtagningen ska vara så behaglig som möjligt. Tjänsten fungerar endast mot tidsbokning och du ska reservera en halv timme tid för den. När du bokar tid ska du välja ”Tjänst för rädda patienter”.

När du kommer till laboratoriet i Kampen kan du sitta och vänta i väntrummet i ändan av laboratoriet. Ditt namn ropas upp för provtagningen.

Tjänst för rädda patienter

HUSLAB Kampen 
Södra Järnvägsgatan 10 A, 3:e vån. 

Tidsbokning: www.huslab.fi/ajanvaraus​, välj ”Tjänst för rädda patienter”
eller tfn 09 471 86800 mån–fre 7:30–15:30

Barns rädsla för provtagning
Många barn är rädda för provtagning. På Tullbommens laboratorium finns det sköterskor som har specialiserat sig på provtagning för barn. På Tullbommens laboratorium finns det också ett väntrum för barn. Du kan dock gå på provtagning på alla HUSLABs laboratorier tillsammans med ditt barn.