Kontaktuppgifter

Laboratorierna i Södra Karelen www.eksote.fi​ (endast på finska).​​

Tidsbeställning för provtagning
Tidsbeställning på internet: www.huslab.fi/ajanvaraus
 
Patientrådgivning
HUSLABs servicetelefon 09 471 86800 handleder kunder i frågor som gäller laboratorietjänster och tidsbeställning vardagar kl. 7.30–15.30.
 
HUSLABs experter
 
HUSLABs förvaltning
Verkställande direktör Kaisa Salmenkivi
Ledningens sekreterare Jaana Mäkelä-Torrisi, (09) 471 80051, 050 427 1610 
Postadress: PB 720, 00029 HNS 
Besöksadress: Topeliusgatan 32, 00270 Helsingfors
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi
Växel: (09) 4711
 
Kundrelationer, anbudsbegäran, prisförfrågningar och avtalsärenden
Kundrådgivare Kirsi Ojala 050 427 2803 
E-post: huslabasiakasinfo@hus.fi
 
Faktureringsärenden
Ekonomisekreterare, (09) 471 80089, (09) 471 80058 eller (09) 471 80088.

Forskningsprojekt
Laboratorieskötare Sanna Lampi, 050 427 0494