Varför lönar det sig att komma till undersökningen?

Med ett gynekologiskt cellprov (PAPA-prov) är det möjligt att konstatera vävnadsförändringar som föregår cancer i livmoderhalsen och att med behandling förebygga att egentlig cancer utvecklas. Förstadier och tidiga stadier av cancer är relativt vanliga i alla länder, även i Finland. Dessa förändringar är vanliga i de yngsta åldersklasserna som ingår i screeningen. Ungefär en kvinna av tiotusen som har deltagit i massundersökningarna får diagnosen cancer och fem kvinnor av tusen har ett förstadium eller tidigt stadium av cancer som kräver lokalbehandling.
 
En stor del av de konstaterade cellförändringarna beror på HPV-infektion (Human Papilloma Virus, vårtvirus, kondylomvirus). Det är en vanlig infektion och läker oftast av sig själv. Syftet med undersökningen att hitta fall med fördröjd läkning där lokalbehandling är nödvändig. Med undersökningen är det även möjligt att konstatera många andra inflammationer som kräver lokalbehandling.
 
Provet tas av skötare som är utbildade för uppgiften. Provet tas från slidan, livmodermunnen och livmoderhalsen. Provtagning rekommenderas även för kvinnor som har fått livmodern bortopererad. Provet kan tas under gravdiiditet (fram till vecka 35+0 om livmodermunnen inte har öppnat sig). Efter förlossning rekommenderas provtagning när menstruationscykeln har kommit igång, eller cirka ett halvt år efter förlossningen. Under menstruation (riklig blödning) rekommenderas inte provtagning. Undersökningen är kostnadsfri.