Bakgrunden till masscreening

Folkhälsolagen föreskriver att kommunerna ska genomföra förebyggande massundersökning mot cancer i livmoderhalsen i åldersklasserna 30–60 år. I vissa kommuner kallas även extra grupper med kvinnor i åldern 25–65 år.
 
Med PAPA-provet söks förstadieförändringar av livmoderhalscancer som kräver lokalbehandling. Provtagning av vävnad och eventuell behandling sker i samband med kolposkopisk undersökning. Mer information om kolposkopi http://www.yths.fi. Med PAPA-provet är det dessutom möjligt att konstatera lindrigare cellförändringar som ofta har samband med vävnadsreparation eller övergående HPV-infektion. I dessa fall rekommenderas ett nytt kontrollprov om 6–12 månader.
 
Bakgrundsinformation om HPV-infektion och cancer i livmoderhalsen
 
I Finland upptäcks cirka 160–170 nya fall av livmoderhalscancer varje år. Det är känt att livmoderhalscancer har samband med HPV-infektion (Human Papilloma Virus, vårtvirus, kondylomvirus). Andra kända riskfaktorer är tidig sexuell debut, flera partner samt rökning. Epidemiologiskt är det känt att cancerfallen koncentreras till de befolkningsgrupper som inte kommer till screeningar. Om andra gynekologiska infektioners eventuella andel i utvecklingen av cancer finns det ett fåtal hänvisningar, men entydiga forskningsfakta finns fortfarande inte. Dessutom har reaktionsförmågan i kroppens eget immunförsvar mot virusförändringar betydelse vid vävnadsförändringar och läkning.
 
HPV-infektioner är vanliga. Den livslånga risken för HPV-infektion är cirka 70–80 procent, dvs. nästan alla finländska kvinnor går någon gång i livet igenom en HPV-infektion. Bland unga kvinnor är cirka 15–25 procent HPV-positiva. I regel varar infektionen 6–24 månader, varefter viruset försvinner. Tidigare infektion skyddar dock inte mot ny smitta. I en del fall finns viruset kvar i livmodertappens slemhinna en längre tid, till och med i flera år, utan att orsaka vävnadsförändringar. Av de lindriga förändringarna utvecklas endast en bråkdel med åren till förstadier till cancer, som ofta läker av sig själva i och med att immunsvar utvecklas. Av de allvarliga förstadierna utvecklas däremot en liten del till cancer.
 
HPV-virus kan grovt indelas i två huvudgrupper, s.k. högriskgrupper och lågriskgrupper. Enligt den nyaste forskningen förekommer högrisktyper av HPV (hr-HPV) vid 99,7 procent av cancerfallen i livmoderhalsen. Vid lindriga vävnadsförändringar påträffas antingen lågrisk- eller högrisktyper av HPV, men allvarliga förstadieförändringar är alltid förknippade med närvaro av HPV av högrisktyp.
 
Nya möjligheter i tidig diagnostik
 
En multicenterprövning organiserad av cancerorganisationerna i Finland gällande automatiserad avläsning av PAPA-provpreparat pågår även vid HNS. Dessutom undersöks för närvarande en ny metod för HPV-testning och PAPA-prover vid HNS (användbarhet av vätskePAPA inom gynekologisk celldiagnostik). HPV-bestämning tas för närvarande inte rutinmässigt vid screeningen. I Finland har också en undersökning inletts om skyddseffekterna av HPV-vaccin.