Är PAPA-provets säkerhet 100 procent?

Trots noggrann provtagning och tolkning av PAPA-preparaten finns det begränsningar med det traditionella PAPA-provet. Det är inte möjligt att hitta alla fall som kräver behandling med nuvarande tekniker. Å andra sidan innehåller cellfynd som klassas som avvikande även godartade förändringar i samband med förnyelse av vävnad (bl.a. metaplasi och regeneration) som inte kräver lokalbehandling. Därmed måste även kvinnor som trots detta inte löper risk för livmoderhalscancer också kallas till fortsatta undersökningar.
Ett gynekologiskt cellprov (PAPA-prov) är således inte ett hundraprocentigt säkert test. Trots begränsningarna med PAPA-provet är det i Finland framför allt genom organiserade massundersökningar möjligt att minska antalet nya cancerfall effektivt, dvs. till en femtedel av förekomsten i början av 1960-talet. Skyddseffekten av masscreeningen bygger huvudsakligen på att en så stor del som möjligt av den kallade befolkningen deltar i screeningen. Ett nyligen taget PAPA-prov på annat håll är ingen orsak att utebli från screeningen.