Tidsbokning


Boka t​id på​ nätet  > ajanvaraus.hus.fi 

(Var noga med att logga ut och stänga webbläsaren efter tidsbokningen) ​

Vuxna patienter av alla hälsostationer HUS-kommuner kan boka tid på nätet för nedannämda undersökningar. Tidsbokning för barn endast per telefon! 
• ultraljudsundersökning 
• ultraljudsundersökning av bröst för kvinnor under 30 år (i Borgå tfn 019 548 2279, i Lojo tfn 019 380 1230)
• röntgenundersökningar av skolios och mekanisk axel (ingen tidsbokning i Borgå, Hyvinge och Raseborg)
• bentäthetsmätning på Elielplatsens röntgen

• nattpolygrafi (nattregistrering hemma)
• neurografi (ENG, mätning av ledningshastigheten i nervbanorna) 
• njurfunktions isotopundersökning (enligt kirurgiska poliklinikens remiss)
• diabetikernas ögonbottenscreening (gäller inte diabetiker i Askola, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kervo, Lappträsk, Lojo, Nurmijärvi, Sjundeå och Tusby)

Du kan boka tid för ovannämda undersökningar även per telefon.

Tidsbokning endast per telefon
09 471 80900 
må-fr 8-15.30

 
Alla tidsbokningar för barn under 16 år bara per telefon.
• DT- eller magnetundersökningar av huvudet
• mammografier (i Borgå tidsbokning tfn 019 548 2279)
• nattpolygrafi, neurografi och njurfunktions isotopundersökning på nätet eller per telefon 09 471 80909
 
För anda undersökningar bokas tid av den remitterande enheten.
Tidsbokning och anvisningar i Södra Karelen >> www.eksote.fi (endast på finska)

Ofta frågat.jpg Undersökningar.jpg

Ge respons.jpg Bilder på CD.jpg

Har du en remiss för en konventionell röntgenundersökning?

Konventionella röntgenundersökningar av skelettet, lungorna och tänderna utförs utan tidsbokning. 

Du kan fritt väljä HUS Bilddiagnostiks röntgen inom HUS-området eller inom KYMSOTE-området
>>Sök röntgenenhet
_____________________