Sök röntgenenhet

HUS sjukhusens och hälsostationernas patienter oberoende av hemort kan fritt välja inom HUS-området vilken HUS Bilddiagnostiks röntgen de vill besöka för konventionella röntgenundersökning av skelettet och lungorna samt panoramaröntgen av tänderna.

Patienter som bor i Kymsote-området kan väljä HUS Bilddiagnostiks röntgen som är belägen i Kotka, Kouvola eller Hamina. 

  • Skelett- och lungröntgen samt panoramaröntgen av tänderna krävs ingen tidsbeställning.
  • Undersökningar av skolios och mekanisk axel krävs tidsbeställning. 
  • Valfriheten gäller patienter med en elektronisk remiss till HUS Bilddiagnostik.

Röntgenenheterna i Södra Karelen finns på Eksote webbplats >> www.eksote.fi​
 
Verksamhet under coronavirusepidemin:
 
Om du har luftvägssymtom eller andra sjukdomssymtom som inte hör till undersökningen, flytta fram den bokade tiden tills symtomen har försvunnit om din undersökning inte är brådskande.
Om du inte ska komma till undersökningen, meddela det så snart som möjlig.
På grund av Covid-19-pandemin har antalet ledsagare som hjälper patienten begränsats till högst en. Detta kan skilja sig från anvisningarna som du fått tidigare.