Sök röntgenenhet

HUS sjukhusens och hälsostationernas patienter oberoende av hemort kan fritt välja inom HUS-området vilken HUS Bilddiagnostiks röntgen de vill besöka för konventionella röntgenundersökning av skelettet och lungorna samt panoramaröntgen av tänderna.

Patienter som bor i Kymsote-området kan väljä HUS Bilddiagnostiks röntgen som är belägen i Kotka, Kouvola eller Hamina. 

  • Skelett- och lungröntgen samt panoramaröntgen av tänderna krävs ingen tidsbeställning.
  • Undersökningar av skolios och mekanisk axel krävs tidsbeställning. 
  • Valfriheten gäller patienter med en elektronisk remiss till HUS Bilddiagnostik.

Röntgenenheterna i Södra Karelen finns på Eksote webbplats >> www.eksote.fi​