Ultraljudsundersökningar och ultraljudsstyrda ingrepp

Med hjälp av ultraljud är det möjligt att undersöka de flesta organen i bukområdet, halsområdet, brösten, testiklarna, lederna, musklerna och blodådrorna. Ultraljud lämpar sig i allmänhet inte för undersökning av skelettet och tarmområdet.

Ultraljudsundersökningen är en smärtfri och trygg undersökningsmetod. Man breder ut gel på huden och objektet undersöks med ultraljudsapparatens givare. Undersökningen tar 5–20 minuter.

Ultraljudsundersökningen ger inte upphov till exponering av strålning eftersom metoden inte tillämpar joniserande strålning.

Det krävs alltid en remiss av läkare för undersökningar. Vid HNS-Bilddiagnostik utförs ultraljudsundersökningarna av en röntgenläkare eller utbildad ultraljudsskötare, dvs. sonograf.

När du kommer för ultraljudsundersökning av bukområdet ska du ha varit oäten och om du kommer för undersökning av nedre delen av buken ska din blåsa vara full. Du behöver inte förbereda dig på förhand för de övriga undersökningarna.

Även ingrepp kan utföras under ultraljudsstyrning, till exempel avlägsnande av vätska från lungorna eller tagande av vävnadsprov från bröstkörteln. Patienten får nödvändiga anvisningar för ultraljudsundersökningar och ingrepp som utförs under ultraljudsstyrning av den behandlande läkaren eller den behandlande enheten.

 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA