Reaktionspotential

Undersökningarna av reaktionspotentialer
SEP, VEP, BAEP


Undersökningarna av reaktionspotentialer mäter funktionen hos nervbanorna i det centrala nervsystemet genom att ge känsel-, syn- eller hörselretningar.

Reaktionerna som orsakas av retningarna mäts med givare som fästs på skalpen och vid undersökningar av sensorisk reaktionspotential fästs de också på armarna och benen, axlarna, halsen och nacken.

Magnetstimulering, undersökning av de motoriska nervbanorna MEP

Vid undersökning av de motoriska nervbanorna mäts funktionen hos de motoriska nervbanorna genom att man stimulerar nervbanorna med magnetpulser och mäter svaren med givare som fästs på huden på armarna och benen.
 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA