Konventionella röntgenundersökningar

Konventionella röntgenundersökningar är undersökningar av lungorna, skelettet och mjukdelarna som görs utan kontrastmedel. Beroende på vad som ska röntgas tar en konventionell undersökning från fem till trettio minuter. Det krävs alltid en remiss av läkare för dessa undersökningar. Patienten behöver inte förbereda sig i förväg för undersökningen.

Konventionella röntgenundersökningar av skelettet och lungorna

Konventionella röntgenundersökningar av skelettet och lungorna är de vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna som görs i Finland.  Konventionella röntgenundersökningar utförs vid alla verksamhetsställen inom HNS-Bilddiagnostik. I allmänhet krävs inte en tidsbeställning för en konventionell röntgenundersökning. Läs mer

Panoramaröntgen av tänderna

För en panoramaröntgen av tänderna kan man komma utan tidsbeställning. Nästan alla HNS-Bilddiagnostiks röntgenenheter kan besökas fritt. Läs mer 

 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA