Mammografi

​Vid en mammografiundersökning är det bröstkörteln som röntgas. Vid HNS-Bilddiagnostik görs endast kliniska mammografier och inte screeningundersökningar. En tidsbeställning ska göras för undersökningen. Vid behov kan undersökningen kompletteras till exempel med ultraljudsundersökning av och provtagning från bröstkörteln.
 

 Förberedelse för undersökningarna