Magnetundersökning

Magnetundersökning ger dels exakta anatomiska och dels funktionella bilder utan röntgenstrålar. Metoden baserar sig på hur väteatomerna i kroppen reagerar i apparatens magnetfält. Metoden kan användas för att undersöka olika objekt från nyfödda till ålderstigna människor.

Magnetundersökningsapparaten omfattar en magnetundersökningstunnel vars diameter är från 60 till 70 cm. Tunneln har luftkonditionering och belysning och den är öppen i båda ändorna. Tidvis hörs ett ganska högt ljud från undersökningsapparaten och därför får patienten hörlurar från vilka han eller hon kan lyssna på radio eller musik från en cd-skiva. Patienten får en signalknapp i handen för att vid behov få kontakt med skötaren. En följeslagare kan vara med i undersökningsrummet. En magnetundersökning tar omkring 15–45 minuter.

Patienten får i allmänhet äta och dricka normalt samt ta sina regelbundna mediciner före undersökningen. Metallföremål, klockor, smycken, bank- och kreditkort samt hörapparater ska lämnas utanför undersökningsrummet i ett låsförsett skåp eftersom det starka magnetfältet drar till sig metall och föremålen skulle fastna i tunnelväggen.

Patienterna ska i förväg ta kontakt med magnetundersökningsenheten om de har metalldelar i kroppen (pacemaker, protes, operationsclips, granatsplitter, läkemedelspump etc.) eftersom dessa kan förhindra undersökningen. Ledproteser är i allmänhet inte ett hinder för magnetundersökning. Kvinnor ska undvika magnetundersökning under början av graviditeten. Dessa frågor tas upp i den blankett med förhandsuppgifter som patienten fyller i före magnetundersökning.

Vid en magnetundersökning är det möjligt att kontrastämne sprutas in i handvenen. Kontrastmedlet innehåller inte jod. Kontrastmedlet ger information om vävnadernas blodcirkulation och får objektet att urskiljas bättre. Vidare underlättar kontrastmedlet tolkningen av bilderna i syfte att få en tillförlitlig diagnos.

 

 BLANKETT FÖR FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR MAGNETUNDERSÖKNING

 
 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA