Kontrastmedelsundersökning av blodkärl och ingrepp

Angiografiundersökningar är kontrastmedelsundersökningar av artärerna. Syftet med dem är att undersöka artärerna och lokalisera eventuella förträngningar och tromboser och att åtgärda dessa i mån av möjlighet. Utöver kontrastmedelsundersökningar utförs även många olika ingrepp vid angiografienheten. Det kan handla om ballongutvidgning, insättning av en stent, dvs. ett metallnät, trombolys eller tilltäppning av blodcirkulationen.

En angiografiundersökning görs av en röntgenläkare tillsammans med röntgenskötare. En röntgenkateter förs under lokalbedövning in till det område som ska undersökas, vanligtvis via en artär i ljumsken. Efter detta sprutas jodhaltigt kontrastmedel in i ådern och tas bildserier med en röntgenapparat. Kontrastmedlet kan ge en värmekänsla i det område där det injiceras. Kontrastmedlet avlägsnas med urinen ur kroppen.
 
Angiografiundersökningar tar cirka 1–2 timmar. Patienten är vaken under undersökningen, och hans eller hennes tillstånd följs upp. Patienten kan samtala med läkaren och skötarna under undersökningen.
 
Beroende på ingreppet ska patienten ligga till sängs mellan 2 och 12 timmar efter en kontrastmedelsundersökning. Det är viktigt att vila efter undersökningen för att undvika att injektionskanalen börjar blöda.
 
Patienterna kommer till angiografi från en avdelning eller i vissa fall direkt hemifrån för ett polikliniskt ingrepp. På avdelningarna vidtar skötarna förberedelser och ger nödvändig förmedicinering.
 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA