Genomlysningsundersökning

​Vid genomlysningsundersökningar undersöks med hjälp av röntgenstrålar objekt av vilka det är nödvändigt att få bilder i realtid när de är i rörelse. Bilden granskas i en bildmonitor. Vid undersökningen används vanligtvis kontrastmedel. Beroende på föremålet för undersökningen varierar kontrastmedlet och sättet på vilket det administreras. Patienten kan dricka ett tarmkontrastmedel eller så kan det föras in med slang via munnen eller ändtarmen. Vid undersökning av urinvägarna kan kontrastmedlet injiceras via en artär eller via en kateter i urinvägarna. I leder injiceras kontrastmedlet med en nål.

Längden på undersökningen varierar beroende på föremålet för undersökningen och dess funktion. Vanligtvis tar undersökningen 30–60 minuter. Om det görs en undersökning av hur kontrastmedlet flyttas fram i tarmkanalen kan uppföljningsbilder tas under flera timmar.

Undersökningen görs i regel inte på gravida kvinnor.

En röntgenskötare eller radiolog är närvarande under så gott som hela undersökningen.

 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA