Elektroencefalografi

EEG av vuxna

Elektroencefalografi (EEG) mäter hjärnans elektriska aktivitet. Undersökningen görs för att reda ut funktionsstörningar i hjärnan, speciellt anfallsvis uppkommande symptom.

I en EEG-undersökning fästs elektroder på skalpen med hjälp av en mössa. I syfte att åstadkomma en bra elektrodkontakt tillsätter man gel till elektroderna. Rester av gelen kan bli kvar i håret. Elektrodkontakten blir också bättre om håret är rent och torrt och det inte har formats med några medel.

Under undersökningen kan man visa ett blinkande ljus som aktivation och be patienten att andas kraftigt (hyperventilera) i några minuter. Om man vill att patienten ska sova under undersökningen ges skilda anvisningar om hur patienten ska förbereda sig. Läkemedel enligt läkarens ordination ska tas enligt anvisningarna före undersökningen. 

Undersökningen är smärtfri och riskfri.

Sömn-EEG av barn


Sömn-EEG eller undersökning av hjärnans elektriska aktivitet registrerar hjärnans elektriska aktivitet under vaket tillstånd och sömn. Undersökningen kan göras till exempel för att reda ut anfallsvis upp-kommande symptom eller utvecklingsstörning.

Som inledning på undersökningen placeras en flexibel elektrodmössa eller lösa elektroder på barnets huvud. Huden skrapas litet under elektroderna och kontaktgel breds ut på den plats där elektroden läggs för att det ska vara möjligt att registrera hjärnaktiviteten. Barnet ligger på en säng under EEG-registreringen. Utöver sömn registreras också vaket tillstånd både med ögonen öppna och slutna. Be-roende på hur gammalt barnet som undersöks är kan man under undersökningen visa till exempel ett blinkande ljus som aktivation eller be barnet att andas kraftigt (hyperventilera) i några minuter. Undersökningen räcker 1–2 timmar och den är smärtfri och riskfri.

Barnet ska förbereda sig för sömn-EEG före undersökningen. Före undersökningen ska barnet äta och dricka normalt och ta de mediciner som han eller hon normalt tar. Håret ska vara rent och torrt för att elektrodkontakten ska bli bra. För att göra det lättare för barnet att somna under undersökningen ska sömnen under föregående natt göras några timmar kortare enligt en separat anvisning beroende på hur gammalt barnet är. Utöver att barnet har hållits vaket natten innan kan man också ge oral melatonin för att hjälpa barnet att somna under undersökningen. Det är speciellt viktigt att ett barn som hållits vaket under natten inte somnar på vägen till undersökningen. Alla barn ska ha en ledsagare med sig som kan vara närvarande under hela undersökningen. Familjens övriga barn får inte vara med i undersökningsrummet eftersom det är viktigt att barnet ska kunna somna under undersökningen.

Undersökningen lyckas bäst när barnet är lugnt och avslappnat. Innan undersökningen kan man tillsammans med barnet titta på en kort videofilm för barn om sömn-EEG-registrering.