Arbetsprov

Arbets-EKG
Ett arbets-EKG görs när man misstänker kranskärlssjukdom eller utreder mönstret hos vissa rytmstörningar eller lungornas funktion. Under undersökningen ansträngs hjärtat så att eventuella trånga kranskärl orsakar syrebrist i hjärtmuskeln. Undersökningen görs alltid under övervakning, och en läkare är närvarande under undersökningen.

Man börjar med att ta EKG under vila. Därefter görs ett arbets-EKG under vilket patienten trampar på en motionscykel, dvs. en ergometer. Om patienten inte kan använda en motionscykel, t.ex. på grund av en ledsjukdom, är det också möjligt att använda en löpmatta eller handvev. Under undersökningen ökas belastningen gradvis, samtidigt som patientens EKG och blodtryck följs upp. Om patienten får bröstsmärtor eller EKG:t visar något avvikande, avbryts provet.

Undersökningen tar ungefär en timme och resultatet sparas för diagnostisering, som görs senare.

Spiroergometri

Undersökningen används särskilt för att undersöka andnöd vid ansträngning, hyperventilationssyndrom och diffusa känningar i bröstet eller för att bedöma den fysiska konditionen t.ex. före en operation.

I undersökningen trampar patienten på en motionscykel, dvs. en ergometer, och får en mask placerad över ansiktet. Via masken mäts utandningsluftens strömning och analyseras syre- och koldioxidhalten. Dessutom följer man upp patientens EKG och blodtryck. Undersökningen görs alltid under övervakning, och en läkare är närvarande under undersökningen.

Om patienten inte kan använda en motionscykel, t.ex. på grund av en ledsjukdom, är det också möjligt att använda en löpmatta eller handvev. Undersökningen tar ungefär 1,5 timme.

Arbetsmätning av blodcirkulationen i artärerna i de nedre extremiteterna - ABI-belastning

Blodtrycksmanschetter fästs på patientens armar och vrister samt givare på fingrar och tår. Blodtrycket mäts samtidigt i alla extremiteter. Mätningarna upprepas minst tre gånger. Dessutom mäts blodtrycket i stortån på båda fötterna. EKG tas också.
Efter detta får patienten göra ett arbetsprov på en gångmatta. Under testet får patienten bedöma var den eventuella smärtan känns och hur stark den är.

Undersökningen görs alltid under övervakning, och en läkare är närvarande under belastningstestet. Efter belastningstestet upprepas mätningarna av blodtrycket i extremiteterna och tas EKG. Undersökningen tar lite över en timme.

Ultraljud under belastning

Ultraljudsundersökningen görs under vila, under belastning och även efter belastning. Belastningstestet utförs på en motionscykel, dvs. en belastningsergometer. Läkaren undersöker hjärtat med ultraljud och utreder hjärtkamrarna och hjärtkammarväggarnas rörelser samt klaffarnas struktur och funktion. Undersökningen tar ungefär 1,5 timme.

 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA