Aktigrafi - rörelseaktivitetsregistrering

Med aktigrafi mäts rörelseaktiviteten under flera dygn. Aktigrafen är en liten mätanordning som påminner om ett armbandsur. Den fästs med en rem runt handleden. Du ska ta av dig apparaten när du duschar, i övrigt ska du hålla den runt handleden både dag och natt under hela undersökningen.

Du får leva enligt din egen dygnsrytm under undersökningen. På aktigrafen finns en knapp som du ska trycka på när du lägger dig och på nytt när du vaknar. Tiderna ska också antecknas i en sömndagbok. Undersökningen har inte några kontraindikationer, men det är viktigt att noggrant följa anvisningarna för att undersökningen ska lyckas.

Aktigrafen mäter rörelser med hjälp av en känslig accelerationsgivare. Värdet som beskriver rörelsemängden sparas i apparatens minne med en minuts intervaller. Resultatet används för att dra slutsatser om sömnperiodens längd och lugn och om rytmen mellan sömn och vaket tillstånd och dess re-gelbundenhet.

En aktigrafiundersökning utförs ofta i samband med en undersökning av insomningslatensen och den tar 3–7 dygn. Den kan också utföras som en separat undersökning som tar två till tre veckor. Då ger den mer exakt information om hur bestående rytmen mellan sömn och vaket tillstånd är och fördelningen av aktiviteten under dagtid.