Information om undersökningar

Inom radiologi undersöks människokroppen med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar. Bilddiagnostiska undersökningar används vanligen för att ställa en diagnos och till stöd för den behandlande läkarens vårdbeslut. Röntgenundersökningar av lungorna, skelettet och tänderna är de vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna.

Klinisk fysiologi undersöker de vitala funktionerna i människokroppen och störningar i dem. Inom klinisk fysiologi undersöks lungornas och hjärtats samt matstrupens funktion med hjälp av olika mätningar, antingen i form av en kort undersökning eller som långtidsregistreringar.

Inom nukleärmedicinen görs bilddiagnostiska undersökningar av funktionen hos skelettet, lungorna, njurarna och lymfvägarna med hjälp av radioaktiva isotoper. Radioaktiva isotoper används även vid behandling av sjukdomar som t.ex. sköldkörtelcancer.

Klinisk neurofysiologi är ett medicinskt specialområde som undersöker det centrala och det perifera nervsystemets funktion och störningar i dem i första hand genom elektriska mätningar. De vanligaste undersökningarna är elektroencefalografi (EEG), dvs. mätning av hjärnans elektriska aktivitet och elektroneuromyografi (ENMG) eller undersökning av nervernas och musklernas funktion.