QST-undersökning

Med kvantitativ sensorisk test (Quantitative Sensory Testing) fastställer man  hudens perception för kyla och värme samt köld- och värmesmärta. Dessa hudförnimmelser förmedlas till centrala nervsystemet via tunna sensoriska nervbanor.

Vid QST-undersökning av armar och ben fastställs handryggens och fotryggens perception för känsel och också perception för vibration i handflatan och fotsulan, som beskriver funktionen i de tjocka sensoriska nervfibrerna. Vid QST-undersökning av ansiktet fastställs känsel- och smärttrösklar för temperatur på båda sidorna av  pannan, kinden och hakan.

Vid undersökningen placeras på huden en liten termistorplatta som antingen kyls eller värms. Patienten signalerar (genom att trycka på en knapp) när hudförnimmelsen förändras. Därefter kyls eller värms termistorn ytterligare och patienten signalerar den första förnimmelsen av smärta. Temperaturerna bokförs som trösklar för upplevelse av kyla och värme samt  trösklar för köldsmärta och värmesmärta. Mätningarna av trösklarna för upplevelse av kyla och värme upprepas.

Då vibrationsstyrkan ökar, signalerar patienten den första förnimmelsen av vibration. Denna styrka bokförs som tröskel för vibrationssinnet.

En QST-undersökning av extremiteterna  är som känsligast vid bevisande av diabetisk och metabolisk tunnfiberneuropati (sjukdom i flera nerver) i det perifera nervsystemet. Med QST-undersökning av ansiktet kan man bevisa lokala eller generella tunnfiberskador. Mätningarna beskriver  det sensoriska systemet från huden till hjärnbarken och därför kan även nervskador med ursprung i det centrala nervsystemet synas i upplevelsetrösklarna. Också sinne för överkänslighet och neuropatisk smärta upptäcks.

Undersökningen kräver god samarbetsförmåga av patienten och därför är det viktigt att komma pigg och utvilad till undersökningen. Undersökningen har inga efterverkningar.

QST-undersökningen är en tilläggsundersökning som utförs efter undersökning av nervbanorna (ENMG).

 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA