PET-DT

PET-DT är en undersökning som bland annat kartlägger spridningen av cancer. Med hjälp av undersökningen är det möjligt att utreda cancercellernas spridning mycket exakt, till och med ända ner på cellnivå.

Vid undersökningen tas först en bild med lågdosdatortomografi (DT), som ger en exakt anatomisk bild. Därefter injiceras det radioaktiva spårämnet fluordeoxiglukos (FDG) intravenöst i patienten. Spårämnet innehåller glukos, dvs. socker, och söker sig till objekt med livligare ämnesomsättning, exempelvis cancerceller.

Den patient som ska undersökas vilar i sängen före och efter injiceringen av spårämnet för att muskelspänningen och ämnesom-sättningen ska stabiliseras och för att spårämnet, som innehåller socker, bättre ska söka sig till de objekt som man önskar.

Efter vilan tas en positronemissionstomografi, dvs. en PET-bild, av patienten. PET-bilden visar spårämnet i kroppen. Avslutningsvis kombinerar datorn TT- och PET-bilderna, varvid man får en exakt diagnos-tisk bild av var i kroppen cancercellerna befinner sig.

Hela undersökningen tar cirka 3–4 timmar. Patienten får inte äta före undersökningen och ska undvika fysisk ansträngning. Patienten ges noggranna instruktioner om hur han eller hon ska förbereda sig för undersökningen.

 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA