MEG-undersökningar

Med magnetencefalografi (MEG) mäter man från utsidan av huvudet magnetfält som alstras av hjärn-barkens funktion. Med hjälp av MEG är det möjligt att lokalisera aktivationsområden i hjärnan med några millimeters exakthet. Metoden används för att lokalisera epilepsifokus och funktionellt viktiga hjärnområden före en hjärnoperation. Med undersökningen kan man också mäta t.ex. funktionen hos de sensoriska nervbanorna.

Under undersökningen sitter eller ligger patienten med huvudet under en hjälmformad mätapparat i ett litet mätningsrum. Mätningen är riskfri och orsakar inte exponering för strålning. Undersökningen tar i allmänhet en till tre timmar beroende på vad som undersöks. Under undersökningens gång utförs flera mätningar. Om du vill, kan du sträcka på benen mellan dem. En enskild mätning tar i allmänhet högst 30 minuter och under den ska huvudet vara så djupt inne i mätningshjälmen som möjligt.

Magnetiska material försvårar undersökningen och därför ska patienten under undersökningen inte ha på sig kläder som innehåller metall. Om du vill kan du vid behov klä på dig sjukhuskläder för den tid som undersökningen tar. En del hårfärger och hårlack, makeup och nagellack och t.ex. metallpiercingar kan orsaka magnetiska störningar och ska därför undvikas när det är möjligt.
 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA