ENMG-undersökning

Med en ENMG-undersökning kan man utreda skador och funktionsstörningar i de perifera nerverna och musklerna, till exempel nervinklämningar, skador på nervroten, polyneuropati och muskelsjukdomar. Vanliga orsaker för remiss till undersökningen är smärttillstånd, domningssymptom, nedsatt känsla och muskelsvaghet. I undersökningen mäts nervledningshastigheterna och den elektriska aktiviteten i musklerna.

ENMG-undersökning utförs i den omfattning som patientens symptom och den remitterande läkarens undersökningsbegäran förutsätter. Vid mätning av nervledningshastigheter fästs mätande, självhäftande elektroder på huden, till exempel på fingret, och därefter retas nerven som undersöks med små elektriska impulser till exempel i handleden. Vid undersökning av musklernas funktion sticker man en tunn nålelektrod i muskeln. Ett utlåtande ges utifrån mätningsresultaten.

Undersökningen kräver inga särskilda förberedelser, men kom ihåg att berätta om du använder Marevan, lider av sjukdomar som smittar via blod eller har en pacemaker.

Undersökningen tar 30 till 60 minuter. Inga sviter förekommer efter undersökningen med undantag av eventuella blåmärken som försvinner efter en tid.
 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA