Beställning av bildkopia

Du kan beställa en bildkopia på CD/DVD av bilddiagnostiska bilder. Du kan göra beställningen genom att besöka vilken som helst av HNS-Bilddiagnostiks röntgenenheter eller skicka beställningsblanketten till någon av verksamhetsställen nedan. 
  
Om beställaren är någon annan än patienten eller patientens vårdnadshavaren behövs en fritt formulerad fullmakt som undertecknats av patienten.

En utskriven kopia av bilder kostar 25 euro och den levereras per post. Fakturan skickas till den adress som uppgetts. Om fakturan inte betalas senast på förfallodagen, överförs den till en inkassobyrå för indrivning.

Hyvinge sjukhus röntgen
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge
Jorv sjukhus röntgen
PB 800
00029 HNS
Nya barnsjukhusets röntgen
PB 347
00029 HNS
Lojo sjukhus röntgen
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo
Mejlans sjukhus röntgen
PB 340
00029 HNS
Pejas sjukhus röntgen
PB 900
00029 HNS
Borgå sjukhus röntgen
Sjukhusvägen 1
06150 Borgå
Cancerklinikens röntgen
PB 180
00029 HNS
Raseborg sjukhus röntgen
PB 1020
10601 Ekenäs
Tölö sjukhus röntgen
PB 266
00029 HNS

Det lagras också ett bildvisningsprogram på disken. Visningsprogrammet fungerar på Windows operativsystem (95, 2000, XP, 7 och 10).