Välkommen till HUS Bilddiagnostik

17.3.2020: Vår telefontjänst är överbelastad på grund av förfrågningar om coronaviruset. Läs sidan Vanliga frågor om coronaviruset innan du kontaktar oss. 
>> Länk​

Verksamhet under coronavirusepidemin:

Om du har luftvägssymtom eller andra sjukdomssymtom som inte hör till undersökningen, flytta fram den bokade tiden tills symtomen har försvunnit om din undersökning inte är brådskande.

Om du inte ska komma till undersökningen, meddela det så snart som möjlig.

På grund av Covid-19-pandemin har antalet ledsagare som hjälper patienten begränsats till högst en. Detta kan skilja sig från anvisningarna som du fått tidigare.

 

För alla undersökningar krävs en remiss av läkare till HUS Bilddiagnostik.

 

Utan tidsbeställning: 

  • konventionella lung- och skelettundersökningar och
  • tandröntgenundersökningar utförs utan tidsbeställning 


Du kan fritt välja vilken röntgenenhet inom HUS Bilddiagnostik du vill besöka för en konventionell röntgenundersökning. 
>> Sök röntgenenhet

Röntgenenheterna i Södra Karelen finns på Eksote webbplats  >> www.eksote.fi ​​(endast på finska)


Övriga undersökningar utförs med tidsbokning. Den enhet som behandlar patienten reserverar tiden och meddelar den per brev eller informerar dig om hur man själv bokar tid.

Den behandlande läkaren informerar om undersökningsresultatet.

​HUS Bilddiagnostik har fått ISO 9001:2015 kvalitetscertifikat 2018.

 

Enheter på kartan.jpg  Tidsbokning.jpg

Ge respons.jpg  Bilder på CD.jpg

 

 NYHETER

 
 

 Bilddiagnostik

 

HUS Bilddiagnostik har verksamhet inom den specialiserade sjukvården och primärhälsovården inom Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. HUS Bilddiagnostik hör till HUS Diagnostikcenrum.


​​
Organisation och kontakt.png