Video

Isotopundersökningen 

Isotopundersökningen är en bra metod för att undersöka organens funktion samt förändringar i ämnesomsättningen. I isotopundersökningar kan många störningar i organfunktionerna upptäckas i ett mycket tidigt skede.​ Videon har textats till finska, svenska och engelska.
Videohttps://youtu.be/h-3zdpDD2JU​

Mammografi

Mammografi, d.v.s. en röntgenundersökning av brösten, är ett av de bästa sätten att utreda ett tillstånd av eventuell bröstcancer hos kvinnor. I undersökningen pressas bröstet mellan mammografiapparatens kompressionsplattor i några sekunder. Brösten avbildas från två olika riktningar. Videon har textats till finska, svenska och engelska.
 

Ultraljudsundersökning 

En ultraljudsundersökning är ett snabbt, smärtfritt och tryggt sätt att undersöka olika områden av kroppen. I undersökningen används ingen strålning. Kom ihåg att läsa anvisningarna noggrant och var uppmärksam på det som nämns i dem. Till exempel att i vissa ultraljudsundersökningar ska urinblåsan vara full eller att du inte får äta före undersökningen. Videon har textats till finska, svenska och engelska.
Videohttps://youtu.be/yLu03FHWXy8

Omfattande sömnpolygraf​ på barn

I en omfattande sömnpolygrafi undersöker man hur du sover och hurdan din andning är under natten. Sömnundersökningar utförs även på barn. Den här videon beskriver hur du förbereder dig för en omfattande sömnpolygrafi och vad som händer under själva undersökningen. Undersökningen görs antingen själv hemma eller på sjukhusavdelningen. Videon har textats till finska, s​venska och engelska.

Från hälsocentralen till bilddiagnostiska undersökningar

Nästan alla finländare undergår bilddiagnostiska undersökningar i något skede under sin livstid. I videon berättar doktor Annika Kolster från Esbo stads hälsostation i Hagalund för vilka ändamål avbildningar används och vilka olika faser undersökningsbesöket omfattar. Videon har textats till finska, svenska och engelska.​

​​​​​Sömnundersökningar: nattpolygrafi

​I videon berättar vi hur en sömnundersökning görs hemma, d.v.s. en nattpolygrafi. Videon har textats till finska, svenska och engelska.​​

Magnetundersökning​

​​Lär dig mer om hur en magnetundersökning fungerar, hur den utförs och vad som händer under den. Videon har textats till finska, svenska och engelska.​​
 

 Youtube

 
Du hittar våra videor om undersökningar på HUS Bilddiagnostiks Youtube-kanal. Videorna har textats till finska, svenska och engelska.

yt_icon_rgb_small.jpg ​