Vanliga frågor om coronaviruset (HUSLAB och HUS Bilddiagnostik)

Kundtjänsterna vid HUSLAB och HUS Bilddiagnostik är överbelastade på grund av förfrågningar om corona. Läs dessa vanliga frågor innan du kontaktar vår kundtjänst. 
 

Vanliga frågor

 
Vill du meddela tidsavbokningar?
 
Om undersökningstider måste annulleras på grund av coronarviruset informeras kunden om detta.
 
Jag har en tid till i morgon, kommer den att annulleras på grund av coronaviruset?
 
Om undersökningstider måste annulleras på grund av coronarviruset informeras kunden om detta.
 
Kan jag komma på undersökning om jag är förkyld eller snuvig?
 
Om det med hänsyn till sjukdomen är möjligt att skjuta upp undersökningen, bör undersökningen skjutas upp. Kom överens om saken med den remitterande enheten och meddela även undersökningsstället.
 
Jag har en tidsbokning till i morgon. Kan jag komma på undersökning, om jag har förkylningssymtom, men ingen feber?
 
Om det med hänsyn till sjukdomen är möjligt att skjuta upp undersökningen, bör undersökningen skjutas upp. Kom överens om saken med den remitterande enheten och meddela även undersökningsstället. 
 
Kan en följeslagare komma med när patienten har corona? 
 
Ja, om följeslagare är nödvändig.
 
Var hittar jag information om de första symtomen vid corona?
 
Det lönar sig att bekanta sig med Hälsobyns Infektionshusets Vanliga frågor om coronaviruset (på finska). 
 
Även HUS har egna coronavirussidor och i Hälsobyn hjälper coronaboten.
 
 
 

Laboratorierna 

 
 
HUSLAB:s provtagningsställen tar inte coronavirustester och man kan inte komma till laboratoriet om man misstänker att man har smittats av coronaviruset. Vid misstanke om coronavirus ska man kontakta rådgivningsnumren, som det finns information om på kommunernas internetsidor.
 
Påverkar coronaepidemin tidsbokningarna till laboratoriet?
 
HUSLAB stänger en del av sina verksamhetsställen på grund av det nationella coronavirusläget. Det är även möjligt att öppettiderna ändras. Det lönar sig att kontrollera den aktuella informationen på HUSLAB:s sidor (www.huslab.fi).
 
Eventuella annullerade tider meddelas kunden.
 
 
Påverkar coronaepidemin laboratoriets öppettider?
 
HUSLAB stänger en del av sina verksamhetsställen på grund av det nationella coronavirusläget. Det är även möjligt att öppettiderna ändras. Det lönar sig att kontrollera den aktuella informationen på HUSLAB:s sidor (www.huslab.fi).
 
Jag har en inbjudan till screening för livmoderhalscancer, påverkar corona min tidsbokning?
 
HUSLAB stänger en del av sina verksamhetsställen på grund av det nationella coronavirusläget. 
 
På grund av stängningarna har vi även varit tvungna att annullera tider för livmoderhalscancerscreening.
Information om en eventuell annullering av tiden har sänts till dig per brev. Vi meddelar om saken per brev, eftersom någon annan kontaktuppgift inte finns tillgänglig.
 
Om din screeningtid är väldigt snart, rekommenderar vi att du kontrollerar situationen vid verksamhetsstället. Vi uppdaterar ständigt information på HUSLAB:s sidor till förteckningen över provtagningsställen.
 
Om provtagningsstället är stängt, betyder det att vi varit tvungna att annullera din tid. Information om detta har sänts hem till dig per brev. >> Boka en ny tid för screening.

 

Bilddiagnostik

 
 
Påverkar coronaviruset röntgens öppettider?
 
Du hittar den senaste informationen på HUS Bilddiagnostiks sidor (www.hus.fi/sv/sjukvard/bilddiagnostik-och-fysiologi/) och på servicekartan. Bilddiagnostiken för patienter som har coronavirus och för dem som misstänks vara smittade har koncentrerats till vissa röntgenenheter.  
 
 
Jag har en tid till röntgen, är det tryggt att komma?
 
Beroende på epidemisituationen kan invånarnas rörlighet och kontakter behöva begränsas. Följ i så fall de allmänna rekommendationerna. Vid enheterna för röntgenundersökningar är det lika säkert som i andra allmänna lokaler.
Om du trots allt beslutar att annullera eller flytta fram din undersökning ska du komma överens om detta med den remitterande enheten och även meddela det till undersökningsenheten.
 
 
Är det tryggt att besöka röntgen eller någon annan bilddiagnostikundersökning då jag hör till en riskgrupp?
 
Vid undersökningsenheterna är det lika säkert som i andra allmänna lokaler. Om du trots allt beslutar att annullera eller flytta fram din undersökning ska du komma överens om detta med den remitterande enheten och även meddela det till undersökningsenheten. Kroniska sjukdomar behöver också skötas under epidemitider.
 
Borde jag flytta tiden som bokats för röntgen på grund av coronasituationen?
 
Ta kontakt med den vårdande enheten, där du har en tidsbokning. Om tiden flyttas, meddela även röntgenenheten.
 
Hur många människor finns det i röntgenlokalerna?
 
Antalet personer i väntrummen varierar. Vi har försökt avgränsa ett eget område eller undersökningsställe för dem som har symtom i luftvägarna.
 
Kan man komma till magnetröntgen om man är förkyld?
 
Om man har symtom i luftvägarna ska man inte komma till röntgen. Om det med hänsyn till sjukdomen är möjligt att skjuta upp undersökningen, bör undersökningen skjutas upp. Kom överens om saken med den remitterande enheten och meddela även undersökningsstället. I regel kan en patient med feber inte magnetröntgas.
 
 
När det finns en remiss för röntgen, påverkar corona på något sätt?
 
Om du har respiratoriska eller andra symtom som kan vara förknippade med coronaviruset och din sjukdom tillåter att undersökningen skjuts upp, ska undersökningen skjutas upp. Kom överens om saken med den remitterande enheten och meddela även undersökningsstället. Om du inte har symtom i luftvägarna är det möjligt att utföra röntgenundersökningen. Kontrollera röntgenenhetens öppettider på HUS Bilddiagnostiks sidor i förteckningen över verksamhetsställen eller på servicekartan.
 
Har röntgenverksamheten skurits ned (t.ex. magnetröntgen) på grund av coronaviruset?
 
Ja, vi torde vara tvungna att skära ned verksamheten och koncentrera den i enlighet med hur långt personalen räcker.
HUS_helpdesk.png
Vår telefontjänst är överbelastad på grund av förfrågningar om coronaviruset.

Vänligen läs de här Vanliga frågor om coronaviruset innan du kontaktar oss. 

Allmänna råd om coronaviruset: 
>> HUS coronasidor (på svenska)