​Verksamhetsställen på kartan

Du hittar verksamhetsställena för HUS Bilddiagnostik på servicekartan.

För varje verksamhetsställe visas: 

- kontaktuppgifter och öppettider
- trafikförbindelser
- tillgänglighetsinformation (som ska kompletteras under år 2019)
 
Du kan ställa in dina egna tillgänglighetsalternativ, till exempel om du tar dig fram med rullstol eller har en syn-eller hörselnedsättning. Detta kommer att visa eventuella brister i tillgängligheten för verksamhetsstället eller rutten.

Med servicekartan kan du välja en rutt till verksamhetsstället baserat på det transportmedel du använder.


​ 
 ​​
 

 Lista

 
Nedan finns en lista över
 alla verksamhetsställen 
för HUS Bilddiagnostik.
 
 

 Tillgänglighet

 
​På servicekartan hittar du information om tillgängligheten för våra verksamhetsställen.
ikoni pyörätuoli